Landsorganisasjonen i Norge

Digitaliseringsutfordringene for arbeidslivet

-
Oslo Kongressenter

Hva vil digitaliseringen innebære for den enkelte? Hvordan tilpasser vi utdanningen til den digitaliserte framtiden og omskolering/etterutdanning av arbeidstakerne? Hva betyr denne utviklingen for fagbevegelsen og hva kan den bidra med? Det er noen av spørsmålene som stilles når LO inviterer til seminar om digitaliseringen.

Den pågående digitaliseringen får vidtrekkende konsekvenser for arbeidslivet og samfunnsutviklingen. Begreper som Industri 4.0 og Norge 6.0 innebære at det skjer ny anvendelse av internettbaserte teknologier sammen med fysiske maskiner og i nye produksjonsprosesser. Enkelte fagmiljøer hevder at digitaliseringen på sikt vil kunne fjerne 1/3 av dagen arbeidsplasser.

Det er industrien globalt som fremmer denne utviklingen, men den vil også få store konsekvenser for offentlige arbeidsplasser og privat tjenesteyting.

Hva er det som egentlig skjer og hva vil digitaliseringen innebære for den enkelte? Hvordan tilpasser vi utdanningen til den digitaliserte framtiden og omskolering/etterutdanning av arbeidstakerne? Hva betyr denne utviklingen for fagbevegelsen og hva kan den bidra med?

For å belyse noen av disse utfordringen og spre kunnskap om hva dette dreier seg om arrangerer LO et fagseminar for LOs og forbundenes ledelse og administrasjon.

Av hensyn til møtelokaler og bespisning, ber vi om snarlige påmeldinger, innen 10. mai.  Bruk skjemaet nederst.

Program

kl. 10.00  Åpning 
  v/ Hans-Christian Gabrielsen, LOs 2. nestleder. 
kl. 10.10  Framtidens industriutfordringer 
  v/ prosjektdirektør Ottar Henriksen, Sintef Raufoss 
kl. 10.30  Automatisering en nødvendighet for norsk industri, 
  v/ Svein Terje Strandlie, adm.dir i Bentler, Raufoss 
kl. 10.50  Norge 6.0 Kongsberg Gruppens industristrategi 
  v/ Even Aas, konserndirektør, Kongsberg Gruppen 
kl. 11.10  Sprøsmål/kommentarer 
kl. 11.30  Lunch 
kl. 12.00  Futurum, Industri 4.0 strategien til Norsk Industri 
  v/ Katrine Vinnes, fagsjef, Norsk Industri 
kl. 12.25  Hva gjør Forskningsrådet for Digitaliseringsutfordringene? 
  v/ Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Norges Forskningsråd
kl. 12.50  SKILLS prosjektet. Hvordan tilpasses fagutdanningen til digitaliseringen? 
   v/ Johan Ravn, seniorforsker, Sintef 
kl. 13.10  Digitaliseringsutfordringene for de ansatte 
  v/ Roy Lund, konserntillitsvalgt i Siemens Norge 
kl. 13.30  Spørsmål og kommentarer 
kl. 14.00 Slutt

Påmelding