Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet

Viktig med levedyktig svalbardsamfunn

Regjeringen legger ned to gruver på Svalbard. - Regjeringen må bidra til et levedyktig samfunn, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet nå foreslår å oppheve driftshvilen og avvikle driften i gruvene Lunkefjell og Svea Nord på Svalbard.

I statsbudsjettet settes det av midler til opprydning, men LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen også må ta ansvar for omstillingen på Svalbard.

- Svalbardsamfunnet har i over 100 år vært bygd opp rundt gruveselskapet. Det er derfor nå viktig at regjeringen bidrar til et levedyktig samfunn, der norsk suverenitet ivaretas. Det er ikke svalbardsamfunnet som har ansvar for å omstille seg. Det er den norske stat som har ansvar for å bidra til en omstilling i svalbardsamfunnet, sier Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler