Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
Statoil Foto: Foto: Trond Isaksen

Utvidet låneordning for norske eksportbedrifter

LO er fornøyd med at regjeringen utvider Garantiinstituttet for eksportkreditts (GIEKs) ordning med statlige lånegarantier til å omfatte alle norske eksportbedrifter. Ordningen har til nå vært mest brukt av maritime bedrifter.

- Det er gledelig at regjeringen utvider ordningen. Det kan lette tilgangen til lånekapital til norske eksportbedrifter, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Jeg er glad på industriens vegne og fornøyd med at LOs innspill til Industrimeldingen på dette området er blitt fulgt opp. En helhetlig og fornuftig praktisering av ordningen kan utløse nødvendige investeringer, sikre eksportmarkeder og dermed arbeidsplasser i Norge. Norsk industri og norske industriarbeidsplasser må sikres rammevilkår for framtiden, sier Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler