Landsorganisasjonen i Norge

Klima
Statoil Foto: Foto: Trond Isaksen

Statoil når klimamål to år før tiden

-Statoil har nådd sine 2020-mål for reduserte co2- utslipp. Det er svært gledelig, sier Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar.

-Det er ofte slik at når målene skal settes er det stor skepsis til om de er mulig å nå. Jeg har stor tro på at en så kompetent organisasjon som Statoil kan sette seg enda høyere mål og bryte nye barrierer. Det er svært viktig at dette har høy prioritet i ledelsen og organisasjonen.

-Norge har relativt sett lave utslipp i produksjonsfasen sammenlignet med mange petroleumsproduserende land. Det må vi fortsatt ha. Jeg vil gratulere Statoil med oppnådd 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler