Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

Statoil-skrog til utlandet

Byggingen av skroget til det Statoil- opererte produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet i Barentshavet, gikk til Singapore. - Dette var ventet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det er de store produksjonsmodulene som skal produseres til produksjonsenheten norsk industri kan levere. Norge bygger ikke slike store skrog.

- Vi har imidlertid klare forventninger til at Statoil ivaretar sitt samfunnsansvar, slik at feltet bidrar til nasjonal verdiskapning og ringvirkninger i Norge. Arbeidsplasser i Norge er et viktig resultat av vår petroleumsutvinning, i tillegg til bidraget til finansiering av vår felles velferd. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler