Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

Statoil-kontrakt til norskflagget Subsea 7-fartøy

- Vi er glad for at Statoil velger fartøy som går med NOR- flagg.

Dette sier Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til at Statoil har tildelt en 5-årskontrakt for inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester for Statoils 560 havbunnsbrønner på norsk sokkel til et norsk flagget Subsea 7-fartøy. 

- NOR-flaggede fartøy følger norske avtaler og det betyr at norske sjøfolk kan jobbe ombord, sier Gabrielsen

Om lag halvparten av Statoils produksjon på norsk sokkel kommer fra subsea-brønner. Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet på våre undervannsfelt er viktig for å opprettholde sikker og effektiv drift. Fartøyet skal bygges om fra konvensjonell til hybriddrift, noe som blant annet inkluderer installasjon av batteri og tilrettelegging for bruk av landstrøm.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler