Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

Svekket innflytelse for organisasjonene

- Norske kunstnerorganisasjoner har siden 70-tallet forvaltet ansvaret for tildeling av statens kunstnerstipend. Det bør de få fortsette med, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

LO-forbundene Dramatikerforbundet og Musikernes Fellesorganisasjon reagerer på at Kulturminister Linda Hofstad Helleland nå ønsker å ta fra organisasjonene dette ansvaret. De får støtte fra Lødrup.

- Uttalelsene fra Helleland er slik vi ser det ikke annet enn en mistenkeliggjøring av organisasjonene og et forsøk på å svekke deres autoritet og troverdighet.

- Når kulturministeren ønsker å ta fra organisasjonene dette ansvaret er argumentet at det er lav organisasjonsgrad og urettferdig fordeling. Dette stemmer ikke, sier LOs førstesekretær. Hun henviser til at organisasjonsgraden er forsiktig anslått til 75 % i kunstnerundersøkelsen i 2013.

De statlige stipendordningene er godt kjent i kunstnermiljøene. Stipendene utlyses offentlig og alle kunstnere kan søke og blir vurdert på likt grunnlag, basert på kunstnerisk skjønn.

- Om søkerne er medlem av en kunstnerorganisasjon er irrelevant for søknaden, og komitemedlemmene opplyses ikke om eventuelle medlemskap. Dette betyr at både organiserte og ikke-organiserte kunstnere behandles på lik linje.

Dette bekreftes i statistikken. Kunstnerundersøkelsen 2013 opplyser at andelen uorganiserte kunstnere som mottok stipend fra SKS i 2014 var 32 %.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler