Landsorganisasjonen i Norge

Samferdsel
Framtidens luftfart på agendaen. I debatten deltok LOs Peggy Hessen Følsvik, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Else-May Botten (AP), Trygve Slagsvold Vedum (SP), Knut Morten Johansen fra SAS og Yngve Carlsen fra Norsk Flygerforbund Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Positivt at luftfarten skal utredes!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekreftet at en offentlig utredning av norsk luftfart er i emning i en debatt om bransjens framtid under Arendalsuka. Men plass til arbeidslivets parter i dette arbeidet, ville han ikke love.

-  Dette er positive signaler fra statsråden, sier Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse. 

- Luftfarten er en bransje i stor endring, med mer globalisering og økt konkurranse. Det er på høy tid at en strategisk plan for hvordan vi skal sikre arbeidsplasser og gode arbeidsforhold i årene som kommer utarbeides. 

Samferdselsministeren ville ikke svare på når en NOU vil ligge på bordet, heller ikke hvilke roller arbeidslivets parter vil få i prosessen. 

Les også: LO ØNSKER EN HELHETLIG LUFTFARTSSTRATEGI

Er luftfarten i fritt fall? 
Debatten, som ble arrangert av LO luftfart og Norsk Flygerforbund, stilte spørsmålet «er norsk luftfart i fritt fall?» til et bredt sammensatt panel. Hvilke utviklingstrekk ser vi, og hva betyr disse for passasjerer, ansatte og bransjen?

- Vi ser en utvikling med stadig forverrede arbeidsforhold,  reduserte normer og standarder og større grad av sosial dumping. Myndighetene må på banen for å ta kontroll på situasjonen, sier en bekymret Hessen Følsvik etter debatten: 

- De siste par tiårs liberalisering i bransjen har medført økt konkurranse og lavere priser. Dette har bidratt til et mer omfangsrikt og tilgjengelig flytilbud. Dessverre ser det ut som det finnes en plan for «post-dereguleringsperiode» i denne bransjen. Som resultat tar derfor globale og transnasjonale aktører seg nå til rette der lover og regler er mangelfulle er mangelfulle eller fraværende - og det opprettes nye normer og standarder, som legger et uforsvarlig press på de ansatte i luftfarten. 

Statsråden åpen for å snu om utlendingsforskrift
Tross sterke advarsler fra blant annet LO, ble utlendingsforskriften i luftfarten endret fra 1. juli i år. Forskriftsendringen åpner for bruk av personell fra land utenfor EØS på norske fly. LO har stevnet staten for Oslo tingrett for å avklare om nytt lovverk vil svekke norske ansattes jobbmuligheter på norske fly. 

- I en situasjon der vi har den største ledigheten på 20 år, og der vi trenger gode arbeidsplasser, er det uforståelig at Regjeringen vil legge til rette for et ras av norske arbeidsplasser av norske arbeidsplasser innenfor luftfarten, var LOs Hessen Følsviks kommentar tidligere i år. 

- Her er det Norwegians grådighet som har vunnet fram, på bekostning av arbeidsplasser, anstendighet og sikkerhet i norsk luftfart. 

På debattleders spørsmål om det var aktuelt å endre forskriften hvis en kommende dom går i LOs favør, svarte Solvik Olsen: 

- Selvsagt! 

Statsråden forklarte det klare svaret med at forskriftsendringen ikke primært er en politisk villet endring, men en juridisk vurdering.

Les også: FRYKTER RASERING AV NORSK LUFTFART

Debatten ble arrangert av LO Luftfart og Norsk Flygerforbund. 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler