Landsorganisasjonen i Norge

Energi og industri
LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen gleder seg over at Kværner har vunnet en totalkontrakt for oppgradering av Statoils Njord A-plattform Foto: Trond Isaksen

Ny kjempekontrakt til Kværner

-En særdeles god nyhet, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Kværner har vunnet en totalkontrakt for oppgradering av Statoils Njord A-plattform. Avtalen er på 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3 000 årsverk. Aker Solutions er med som underleverandør og anslår at deres del av oppdraget er verdt 1 milliard kroner.

-Dette er en særdeles god nyhet. Prosjektet gir aktivitet der vi er hardest rammet av arbeidsledighet og der vi trenger nye oppgaver mest, sier andre nesteleder i LO, Hans-Cristian Gabrielsen.

Kværner-sjefen anslår at den norske verdiskapningsandelen vil komme opp i 95 prosent.

-Det sier noe om den omstillingen som er gjennomført de siste par årene i leverandørindustrien. Kjempekontrakten er nok et bidrag til at vi holder det viktige og dyktige leverandørmiljøet i arbeid. Norge har store ambisjoner for havrommet og da må vi ha disse havromsspesialistene på plass.

Njord-plattformen er planlagt levert våren 2020. Arbeidet skal utføres på Stord. Aker Solution i Bergen har engineeringen. Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet.

Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner i september 1997. Dekket ble fabrikkert og sammenstilt på Stord, mens Verdal leverte skroget.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler