Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
Foto: Trond Isaksen

Mister kompetanse på vedlikehold av fly og helikoptre

Norge er i ferd med å miste all nasjonal kompetanse på tungt vedlikehold av flygende materiell. - Det er bekymringsfullt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

På tidlig 2000-tallet hadde Norge flere store verksteder for tungt vedlikehold av fly og helikoptre. Dette har etter hvert blitt kraftig redusert og i dag står AIM Norway som ett av de siste store verkstedene for denne type vedlikehold, og er det siste verkstedet innen militær sektor.

- Dette er svært bekymringsfullt sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen,  som  får støtte av Jørn Eggum, leder Fellesforbundet og Ulf Madsen, leder av Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Gabrielsen viser til at manglende oppdrag fører til at grunnlaget for AIM forsvinner og selskapet gradvis avvikles.

- I løpet av det siste året har flere opplevd å bli permittert og nedbemanningen antas å fortsette fremover. Dette innebærer at verdifull kompetanse forsvinner, noe som vil  bli svært vanskelig å bygge opp igjen på et senere tidspunkt.

Når Norge mottar de nye kampflyene F-35, skal disse vedlikeholdes gjennom et internasjonalt samarbeid. Per i dag har Norge kun fått oppdrag som gjelder deler av motoren som vil bli testet og vedlikeholdt i Norge. Dette blir for lite, mener lederne.

Vedlikeholdet av flyene bør ligge i Norge, slår Gabrielsen fast. - Både av hensyn til å sikre forsvarsevnen og norsk kompetanse - og kapasitet til å vedlikeholde egne fly. Når det gjelder helikoptre men han at tyngre vedlikehold på NH-90 og Bell 412 også må gjøres i Norge.

Gabrielsen, Madsen og Eggum  forventer en klar handling fra myndighetene hvor Forsvarsministeren sørger for at AIM settes i stand til å vinne vedlikeholdsoppdrag for F-35 og at Forsvaret selv benytter AIM når flyteknisk vedlikehold skal utføres.

Forsvarsdepartementet mottar i disse dager et brev fra LO som belyser den kritiske situasjonen. 

Les hele brevet her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler