Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
- Bedrifter som samarbeider med kunnskapsinstitusjoner, omsetter mer, investerer mer og ansetter flere medarbeidere, skriver LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen i felles innlegg med NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Trond Isaksen

Lønnsomt samarbeid

- Bedrifter som samarbeider med kunnskapsinstitusjoner, omsetter mer, investerer mer og ansetter flere medarbeidere, skriver LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i felles innlegg i Dagsavisen i dag.

Les innlegget i sin helhet her

Lønnsomt samarbeid

Bedrifter som samarbeider med kunnskapsinstitusjoner, omsetter mer, investerer mer og ansetter flere medarbeidere.

Det lønner seg for samfunnet og for næringslivet å ha sterke kunnskapsmiljøer – og å samarbeide med dem. En rapport fra Damvad Analytics viser positive effekter av forsknings- og utviklingssamarbeid mellom NTNU og næringslivet.

Vi trenger sterke og gode kunnskapsinstitusjoner som bidrar til kunnskapsutvikling i næringslivet over hele landet. Vi vet for eksempel at digitalisering har endret – og vil komme til å endre – norsk arbeids- og næringsliv i svært stor grad og i et høyt tempo. LO og NHO har derfor tatt til orde for at det bør etableres en digital-satsning, som blant annet ser på synergier mellom næringslivet og FoU-institusjonene.

Fremtidens løsninger skapes i skjæringspunktet mellom ulike topp kompetente og spisse fagmiljøer som evner å samarbeide. Sammenkobling og samarbeid mellom ulike fagfelt vil være nødvendig for å løse utfordringene og skape innovasjon som realiserer fremtidens arbeidsplasser.

I Trondheim jobbes det for eksempel med å utvikle en campus som samler alle fagmiljøer. En slik campus vil bidra til å styrke næringslivet ved et stadig økende samarbeid hvor forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert i hverandre og dermed skaper en kultur for entreprenørskap og utvikling av nye virksomheter.

Da vi besøkte NTNU tidligere i år fikk vi merke i møter med ledelse, ansatte og studenter hvordan koblinger med næringslivet bidrar til å skape nye arbeidsplasser. På Entreprenørskolen og på det studentdrevne innovasjonssenteret Fram oppstår for eksempel tverrfaglige møter som skaper bedrifter hvor hele kunnskapsbasen til NTNU gjøres til et konkurransefortrinn.

Forskning og utvikling er en av de viktigste kildene til innovasjon og langsiktig vekst. Investering i utdanning og forskning gir samfunnsgevinst og næringsutvikling i bedriftene.

Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO og Kristin Skogen Lund, NHO-sjef

Flere aktuelle saker

Se alle artikler