Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

LO og Sykehusbygg inngår et samarbeid

LO og Sykehusbygg signerer i dag en samarbeidsavtale som skal gi bedre sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø på byggeplassen.

Samarbeidet er et av flere tiltak som Sykehusbygg iverksetter i år. Målet er å forhindre at arbeidskriminalitet og sosial dumping får rotfeste i de store utbyggingsprosjektene der Sykehusbygg er engasjert som byggherrens utbyggingsorganisasjon.

Intensjonen er at LO skal ha en representant på de større utbyggingsprosjektene som er i startgropen. Avtalen skal bidra til sikkerhet, trivsel og et godt arbeidsmiljø på byggeplassen, samt bistå prosjektlederne med å forebygge sosial dumping og arbeidskriminalitet.

- Vi har svært god erfaring med å samarbeide med LO på dette området. De tre siste store utbyggingsprosjektene, St.Olavs Hospital, A-Hus, og Østfoldsykehuset har alle fått god verdi ut av et HMS-samarbeid med LO, forteller Jens Eirik Ramstad, fagansvarlig i Sykehusbygg HF.

LO-representanten skal inngå i byggherrens utbyggingsorganisasjon og arbeide for å skape trivsel og en sikker byggeplass, blant annet med å følge opp at byggherrens HMS-krav blir fulgt.

Positive til samarbeidet

Blant annet skal LO-representanten drive holdningsskapende arbeid og delta på HMS runder. Representanten skal også gi råd til tillitsvalgte i prosjekter og skal bidra til gode forhold mellom byggherreorganisasjonen og entreprenører.

- LO har arbeidet innenfor dette feltet i mange år, og vi er svært glade for å få til dette samarbeidet med Sykehusbygg. Det at Sykehusbygg, i tillegg til andre tiltak i kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, velger dette samarbeidet er vi meget godt fornøyd med. Vår erfaring og kompetanse fra liknende prosjekter viser at dette har vært nyttig og gitt gode resultater, sier LOs anleggssekretær Truls-Olav Strand Nilsen.

Avhengig av gode og lovlige forhold

Samarbeidet er et av flere tiltak som Sykehusbygg nå gjør for å bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping på arbeidsplassen. Tidligere i år annonserte Sykehusbygg et samarbeid med Veidekke Entreprenører. Det gikk ut på å teste ut et verktøy som skal gjøre det enklere for entreprenører og byggherrer å følge opp at kravene etterleves.

- I tillegg til tradisjonell byggeplass-sikkerhet (SHA), er det viktig at vi har et fokus på bekjemping av arbeidskriminalitet og sosial dumping på arbeidsplassen. Sykehusbygg jobber med store prosjekter og vi er avhengig av ryddige forhold. Ved å samarbeide med LO og andre sentrale aktører, kan vi utøve vår handlingsplikt mer effektivt og få gjort noe med problemet, avslutter Ramstad.

I første omgang er intensjonen at det skal engasjeres en LO-representant i de største utbyggingsprosjektene, med mål om ytterligere å utvide samarbeidet og inkludere flere prosjekter i fremtiden.

Kontaktpersoner 

Sykehusbygg HF
Jens Eirik Ramstad, 481 81 286, jens.eirik.ramstad@sykehusbygg.no 

LO
Truls-Olav Strand Nilsen, 977 54 557, epost: truls.nilsen@lo.no

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler