Landsorganisasjonen i Norge

Samferdsel
Foto: Trond Isaksen

LO-forbund anmelder Norwegian

Norsk Cockpitforbund politianmelder Norwegian for brudd på utlendingsloven.

- Vi må kunne forvente at norske lover og regler følges. Det gjør ikke Norwegian i dette tilfellet. Derfor går vi til det skritt å anmelde Norwegian, sier fungerende leder i Norsk Cockpitforbund, Rune Sundland.

Han viser til at utlendingsloven stiller krav til at besetningen om bord på norsk-registrerte fly må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge. Norwegian registrerte flere nye fly i norsk register før sommeren 2015, og har siden 16. juni 2015 brukt besetning uten gyldig oppholdstillatelse i Norge.

- Konkurranse er positivt, og politikernes avregulering har medført et bredere og rimeligere flytilbud - det er i utgangspunktet bra for kundene. Men, det er ikke bra for noen om konkurransen ikke holder seg innenfor gjeldende regulering, sier Sundland.

Han viser til at Norwegian har landet fly på Gardermoen med besetning hovedsakelig fra land utenfor EU , og at selskapet også har bekreftet bruk av blant annet thailandsk besetning på norsk-registrerte fly overfor media.

Han mener dette er konkurransevridende sosial dumping som ikke bidrar ikke til å skape flere arbeidsplasser i Norge, snarere tvert imot.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler