Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
LO-sekretær Trude Tinnlund, møtte finansbyråd i Oslo, Robert Steen og næringsminister Monica Mæland på Kuben videregående skole. Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Krav til flere lærlinger

Det skal nå stilles krav til at bedrifter som leverer til det offentlige har lærlinger, både i bedriften og på kontrakten som inngås. – Dette har vi etterspurt lenge, og vi er glade for at kravet nå løftes inn i lovverket, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

I dagens regelverk for offentlige anskaffelser står det at oppdragsgiver kan sette bruk av lærlinger som betingelse for gjennomføring av kontrakt. Nå løfter regjeringen kravet inn i lovverket, og endrer ordlyd til skal.

Ordningen må ikke utvannes
- Dette er et godt og etterlengtet tiltak, fastslår Tinnlund. - Det er positivt at kravet får en mer framtredende plass i regelverket nå som det løftes fra forskrift over i lovverket, og at ordlyden endres.

- Men når det er sagt, er det avgjørende at  lærlingeklausulen ikke utvannes. I departementets videre arbeid med forskriften som skal ligge til grunn for praktiseringen av loven, er det avgjørende at bestemmelsen får en reell betydning. Det er viktig at formuleringer som "hvor det er særlig behov" og "kun for kontrakter over en bestemt verdi og varighet"  ikke  innskrenker og dermed begrenser effekten av lovklausulen.

Et mer seriøst arbeidsliv
LO har forventninger til at kravet vil virke positivt både ved å øke antall læreplasser og for kampen mot de useriøse aktørene.

- De useriøse aktørene satser ikke langsiktig på kompetanse, sier Tinnlund, det er mangelen på lærlinger i disse bedriftene et bevis på. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler