Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Kompetanse på anbud er en dårlig idé

- Vi er glade for at ansvaret i luftambulansekrisen er plassert hos regjeringen der det hører hjemme, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Stortinget behandlet torsdag 7. juni krisen i luftambulansen i Nord-Norge, og Stortingsflertallet – Ap, Krf, MDG, SV, Senterpartiet og Rødt – vedtok å be regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.

Hessen Følsvik mener det er betenkelig at helseminister Bent Høie måtte instrueres av Stortinget for at dette skulle skje:

- Høie har ansvaret for krisen og burde ha gjort noe for å sikre helsetilbudet til befolkningen i nord langt tidligere. Nå forventer vi at beredskapen sikres umiddelbart og at vi unngår fare for liv og helse i framtida.

LO har tro på at dagens Stortingsvedtak faktisk bidrar til å sikre beredskapen for de som bor
langt unna sykehus i nord.

Men LOs nestleder stiller spørsmål ved om samfunnskritiske tjenester som luftambulanse er en oppgave som bør konkurranseutsettes overhodet.

- Kompetanse på anbud er en dårlig ide. Luftambulansetjenesten er en livsviktig del av helsetilbudet alle har krav på. Det er krevende å fly sikkert i storm og snøbyger. Konkurranseutsetting med anbud hvert 6. år, kan føre til en gjennomtrekk av piloter og andre fagfolk som kan gå på sikkerheten og kompetansen løs, advarer Hessen Følsvik.

LO mener det i anbudet burde vært stilt krav om virksomhetsoverdragelse. LOs jurister har konkludert med at det ikke er tvil om at det er adgang til å stille krav om dette ved offentlige anbud, og at et slikt kvalifikasjonskrav også kunne vært gitt i forbindelse med anbudet på luftambulansetjenesten.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler