Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

Frokostmøte: Hemmelighold og mangelfull beredskap?

Hvor god er totalberedskapen i landet vårt i dag, og satses det nok på beredskap og samfunnssikkerhet?

Last ned podcast av frokostmøte her

I samarbeid med LO, Norsk Offiserforbund, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet arrangerer Tankesmien Agenda frokostmøte om totalberedskap, onsdag 23. august, kl. 0800-0900 på Kulturhuset.

  • Thor Kleppen Sættem, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H)
  • Janet M. Blatny, avdelingssjef ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Martin Kolberg, stortingsrepresentant og leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Ap)
  • Are Tomasgard, LO-sekretær, medlem av Fagligpolitisk utvalg i Forsvaret, og leder for Landsrådet for Heimevernet

Vi spør:

  • Koordineres beredskapen på tvers av departementene godt i dag?
  • Riksrevisjonens rapport og debatter om objektsikring ble holdt hemmelig. Er tilstanden innen beredskapen av en karakter som gjør at den skal unntas offentlig debatt?
  • Hvordan har de 32 tiltakene fra Gjørv-kommisjonens beredskapsgjennomgang blitt fulgt opp?
  • Er forsvaret dimensjonert og tilpasset dagens trusselsituasjon? Bruker vi nok penger på forsvar?

MELD DEG PÅ HER! 

Arrangementet bygger på samarbeidsprosjektet Forsvarslinjer, i regi av Fagforbundet, NOF og NTL.

Velkommen til høstens første Agendamorgen på Kulturhuset. Frokost serveres fra kl. 0730.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler