Landsorganisasjonen i Norge

Samferdsel
Foto: Trond Isaksen

Fremtidens flytrafik på fair vilkår

En arbeidsgruppe satt ned av Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK) har avgitt en rapport om fremtidens luftfart.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, som er tidligere dansk transportminister. Rapporten anbefaler 30 tiltak for en anstendig fremtidig luftfart.

SAMAKs rapport om luftfart

Flere aktuelle saker

Se alle artikler