Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

Er du opptatt av global handel?

Er du opptatt av global handel generelt – tekstilbransjen spesielt: utfordringer og verdier i internasjonal handel? Da er dette noe for deg!

Prosjektleder – engasjement – 50 % stilling 

Fellestiltakene LO-VIRKE er Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Hovedorganisasjonen VIRKEs redskap for utvikling av samarbeid mellom organisasjonene og godt partssamarbeid i virksomhetene. Fellestiltakene LO-VIRKE initierer og støtter tiltak og prosjekter som tjener partene i virksomhetene og deres organisasjoner. Fellestiltakene LO-VIRKE har besluttet å etablere et samarbeidsprosjekt mellom LO, Handel og Kontor og VIRKE med involvering av skoler, bedrifter og tillitsvalgte. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap blant elever og lærere i den videregående skolen, spesielt om utfordringene og verdiene av internasjonal handel.

Vi søker en prosjektleder som skal utvikle godt undervisningsmateriell for økt kunnskap om global handel generelt og tekstilbransjen spesielt.

Du får gleden av å bli med på et viktig og spennende innovasjonsarbeid; å gi elevene i videregående skole kunnskap til refleksjon og kritisk tenkning rundt utfordringer innen miljø, sosialt ansvar og etikk gjennom utstrakt samarbeid med bransjen, arbeidsgiver-, arbeidstaker- og frivillige organisasjoner. Prosjektlederstillingen innebærer utstrakt samarbeid med både bedrifter, tillitsvalgte og andre ressurser på områder. En arbeidsgruppe vil bli etablert og knyttet tett til prosjektleder. Målet med prosjektet er å gjennomføre en pilot i samarbeid med en videregående skole og etablere strukturer for opplæring og innhold.

Du må ha evne til å tenke nytt og mot til å gjennomføre.

Fint hvis du har:

 • Prosjektleder- og arbeidserfaring
 • Kompetanse fra varehandelen
 • Kjennskap til videregående opplæring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til eller erfaring fra det partssammensatte  i arbeidslivet
 • Kjennskap til arbeid med etikk, miljø og samfunnsansvar (CSR) i arbeidslivet

Kompetanser vi verdsetter er:

 • Engasjement og pågangsmot
 • Kreativitet og initiativ
 • Entreprenørskap – evne til å se nye løsninger og nye samarbeidsformer
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Gjennomføringsevne

Vi ønsker de beste søkerne uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller religion.

Prosjektperioden vil strekke seg over 2 år med 50 % stilling, med ønsket tiltredelse snarest. Søknadsfristen er 1. juni 2015. 

Arbeidssted vil være i Oslo. Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. Stillingen innebærer noe reising til deltagende bedrifter og andre samarbeidspartnere.

Har du spørsmål om stillingen, kan du henvende deg til Bror William Stende på bws@virke.no, mobil 90914342 eller Cecilie Fragaat Ødegård på cfo@handelogkontor.no mobil 90 50 00 03

For å søke stillingen, send en kortfattet søknad med CV til Bror William Stende, bws@virke.no

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler