Landsorganisasjonen i Norge

Service og reiseliv
- LO jobber for en bærekraftig reiselivsnæring, sa LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik på NHO sitt lunsjmøte om regjeringens reiselivsmelding.

Bærekraftig helårs reiseliv

- LO jobber for en bærekraftig reiselivsnæring. Et bærekraftig reiseliv må være lønnsomt, ansvarlig og langsiktig, sa LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik på NHO sitt lunsjmøte med næringsministeren og reiselivsansvarlig i Innovasjon Norge og NHO reiseliv og NHO luftfart.

Temaet var regjeringens nylige fremlagte reiselivsmelding og næringsminister Monica Mæland var til stede for å motta innspill.

- Et bærekraftig reiseliv bidrar til sysselsetting hele året, og investerer i sin viktigste ressurs, nemlig de ansatte.

Det var ingen selvfølge at reiselivsmeldingen foreslo at Innovasjon Norge skulle beholde oppgaven med å markedsføre Norge.

- LO er svært fornøyd med at markedsføringsoppgavene forblir i Innovasjon Norge, sa Hessen Følsvik.

- Vi synes også det er bra at reiselivsmeldingen belyser potensialet i å se lokal og regionalt planarbeid tettere opp mot næringsutvikling. En bedre samkjøring av næringsutvikling og areal- og samfunnsplaner gir muligheter for både reiselivet og lokalsamfunnet.

Men hun kom også med kritiske bemerkninger til det LO mener er mangelfullt ved reiselivsmeldingen.

- Mangelen på finansieringsordninger for fellesgoder legger hinder for langsiktig satsing på markeds-, produkts- og stedsutviklingsoppgaver. LO mener det må sees på mulighetene som ligger i å lovfeste fellesgodefinansiering gjennom for eksempel en turistskatt.

- Reiselivsmeldingen belyser utfordringene med frivillig fellesgodefinansiering, men ønsker allikevel ikke å gi verktøy til kommunene som ønsker en slik ordning. Dette mener vi er svakt.

LOs høringssvar til reiselivsmeldingen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler