Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
Foto: Andre Nerheim

Aktiv næringspolitikk

- Gjennom en mer aktiv næringspolitikk ønsker Arbeiderpartiet og LO å skape vekst i industrien, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sammen med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre besøkte han industribedrifter i Hordaland denne uka.

- LO og Arbeiderpartiet vil sikre grønne industriarbeidsplasser. Regjeringens manglende satsing på nettopp dette gir grunn til bekymring.

Det må legges til rette for at norsk næringsliv kan utvikle ny klimateknologi.

- Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge må økes til 1 mrd. kroner. Og Enovas fond for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging må økes til 100 mrd. kroner. Det er en riktig og nødvendig styrking av disse ordningene.

Stort behov for kompetent arbeidskraft i industrien.

- Norge trenger teknologisk spisskompetanse, og det må legges til rette for at ansatte har riktig kompetanse. Et slikt digitalt kompetanseløft må rettes både mot de som er i jobb i dag, og mot utdanningssystemet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler