Landsorganisasjonen i Norge

Energi og industri
Foto: iStock

– En ny giv for olje- og gassindustrien

Statoil kunngjorde tirsdag at planene for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet er klare og skal realiseres. Leveransene til produksjonsskipet er meget viktige for den norske leverandørindustrien. LO og Fellesforbundet er svært tilfreds med at prosjektet blir realisert. Det har vært ekstra krevende å løfte prosjektet etter at oljeprisen falt, men Johan Castberg-feltet vil være lønnsomt selv med en svært lav oljepris.

Aker og FMC har vunnet kontrakter på leveranser til Johan Castberg-feltet og Snorrefeltet på henholdsvis fire og to milliarder kroner.

– Det er svært gledelig å få konstatert det vi har sagt lenge, nemlig at norske leverandører til olje- og gass er fullt ut konkurransedyktige. Vi gratulerer våre medlemmer og ansatte på FMC, Aker Tranby og i Egersund, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022.

– Selv om deler av leverandørindustrien ser lyset i tunellen, er det fremdeles flere segmenter som sliter. Prosjekter som Johan Castberg og Snorre er derfor meget viktige, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast.

– Hvis den høyteknologiske og dyktige leverandørindustrien vår skal holde på kompetansen, trenger fagfolkene arbeid. Selv om det jobbes hardt for å få frem blant annet havvindprosjekter, så er det i dag ingen annen aktivitet i havrommet som kan fylle verkstedhallene på samme måte som store olje- og gassprosjekter, sier Jørn Eggum.

Johan Castberg-feltet vil kreve en operativ bemanning ute på feltet på mellom 90 og 100 mennesker. Driftsorganisasjonen er planlagt i Harstad, mens forsynings- og helikopterbase vil bli lagt til Hammerfest. Det vil føre til betydelige ringvirkninger i begge byer. 

Johan Castberg blir det andre oljefeltet i Barentshavet og det er flere under utredning. LO la i sin høringsuttalelse også vekt på at når disse feltene blir realisert, vil de sammen skape grunnlaget for en ilandføring.

Oppdraget med å bygge skroget til Johan Castberg gikk ut av landet. Men det er store anlegg som skal bygges til produksjonsskipet, og her forventer LO og Fellesforbundet at det er norsk industri som vinner fram.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler