Landsorganisasjonen i Norge

Energi og industri
Foto: Kyrre Lien

- Et godt kompromiss

Arbeiderpartiets forslag om en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er et godt kompromiss.

Sentralstyret i Arbeiderpartiet la mandag frem et forslag til kompromiss i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

- LO har programfestet konsekvensutredning av stengte og uåpnede områder på norsk sokkel. Det er fortsatt vårt standpunkt, samtidig er vi med på kompromisser som kan få denne betente saken videre, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Den tredelte løsningen, hvor det blant annet åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6, er en del av forslaget til partiprogram for perioden 2017-2021. Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode.

- Jeg skal ikke forskuttere hva LO-kongressen kommer til å vedta, men dette er et kompromiss som kan samle de ulike interessene. Det har tatt hensyn til næringsinteresser og miljøinteresser på en god måte, legger hun til.

- Når Høyre og Frp sier at dette er et svik, kan de kikke seg litt i speilet og se hva de har gjort. De har ikke løftet en finger for å få en løsning på dette i Stortinget i inneværende periode, sier Kristiansen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler