Landsorganisasjonen i Norge

Samferdsel
LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken, åpnet LO Luftfarts konferanse. Foto: Hege Nilsen Ahlquist

- De ansatte betaler prisen

Mer presset jobbhverdag, lengre dager, dårligere lønn og utrygge jobber. Det er hverdagen i luftfarten.

- Norsk og internasjonalt arbeidsliv er i endring, og luftfarten er kanskje den næringen som har merket det aller mest de siste årene, sa LOs nestleder Tor Arne Solbakken under åpningen av LOs Luftfartskonferanse.

Han viste til et stadig sterkere press på prisene, og at flyselskapene har gjort store endringer i måten de driver sin virksomhet på, noe ikke minst dere ansatte har fått føle på kroppen gjennom betydelig økt arbeidsmengde og sterkt reduserte vilkår.

- For det er de ansatte som må betale prisen når det koster mindre å reise fra Oslo til Bergen i dag enn for 30 år siden, sa Solbakken.

- Problemet er at reguleringene ikke har tilpasset seg virkeligheten. Lover og regler er tilpasset en tid da luftfarten var regulert, med integrerte flyselskaper som hadde alle sine ansatte og tjenester under samme tak. Slik er det ikke lenger, sa han.

Konsekvensen av liberalisering og globalisering har ført til utflagging, oppsplitting av selskaper, nye ansettelsesmodeller og etableringer i ulike jurisdiksjoner. Det har foregått en fragmentering i luftfarten som har skapt:

  • Uoversiktlige virksomheter
  • Lite transparente selskap
  • Fravær av arbeidsgiveransvar
  • Mer krevende tilsynsansvar
  • Vanskelig oversiktlige ansvarsforhold

- Innovative forretnings- og ansettelsesmodeller, som har som formål å omgå lovmessige krav og hindringer, samt skatte- og avgiftsmessige forpliktelser, setter nå nye krav til myndighetene, sa Solbakken og la til:

- Tilsynsansvaret blir vesentlig mer krevende når en pilot eller kabinansatt i ett land, er ansatt i et vikarbyrå i et annet land, som leier ut hennes tjenester til et flyselskap i et tredje land. Det flyselskapet leier så ut fly og mannskap til et selskap i et fjerde land, mens den ansatte kanskje har base i et femte land. Hvem har da tilsynsansvaret? Hvem er det som har arbeidsgiveransvaret?

Flere aktuelle saker

Se alle artikler