Næringspolitikk - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk

Full sysselsetting forutsetter en aktiv næringspolitikk som tar utgangspunkt i våre ressurser, kunnskaper og kompetanse, og et godt samspill mellom privat og offentlig sektor. Norge må føre en næringspolitikk som tar hele landet i bruk, på en måte som fremmer en bærekraftig utvikling.

LO vil arbeide for:

  • At norsk industri og norske kraftprodusenter skal kunne nyttiggjøre seg gass på samme vilkår som andre land i Europa.
  • Å fortsatt sikre at fiskeriressursene og norske kvoterettigheter skal være under nasjonal styring og kontroll,
  • En økt satsing på FoU, både i form av grunnforskning og oppdragsforskning for å styrke norsk industris konkurranseevne
  • En samferdselspolitikk som ivaretar næringslivets behov for effektive og trygge transportløsninger

Norge må føre en næringspolitikk som tar hele landet i bruk.

Are Tomasgard LO-sekretær

Artikler om Næringspolitikk

- Det fremste resultatet av verdiskapning i Norge er arbeidsplasser

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (til venstre) i panelsamtale med Yngve Carlsen, leder Norsk Flygerforbund og Jonny Hansen, leder Norsk Sjømannsforbund. Foto: Hege Nilsen Ahlquist
Næringspolitikk

- Det fremste resultatet av verdiskapning i Norge er arbeidsplasser, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Mandag kveld satte LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Flygerforbund lønns- og arbeidsvilkår innen sjø- og luftfarten på dagsorden under Arendalsuka.

Flere aktuelle saker