Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling

Sterk fagbevegelse avgjørende for nordisk likestilling

- De nordiske landenes investeringer i «omsorgsøkonomi» og aktiv likestillingspolitikk er viktige grunner til at vi scorer høyt på internasjonale likestillingsmålinger. Men minst like viktig, er det at vi har hatt sterke fagbevegelser som har kjempet for et trygt og organisert arbeidsliv.

Dette var hovedbudskapet til LO-sekretær Trude Tinnlund da hun deltok i et panel om framtida for kvinner i arbeidslivet under den internasjonale fagbevegelsens (ITUCs) kvinnekonferanse i San Jose, Costa Rica fra 11.-13. oktober.

ITUCs kvinnekonferanse gjennomføres hvert 4. år og årets konferanse var den 3. i rekken. Over 250 kvinner fra hele verden har vært samlet i tre dager og diskutert fire hovedtemaer: Fred, frihet og demokrati, Utvikling i arbeidslivet og for kvinner i arbeidslivet, Kvinners økonomi og kvinner i ledelse samt Vold mot kvinner og arbeidet for en ILO-konvensjon om vold i arbeidslivet. 
- Og nettopp sistnevnte, er et særlig viktig spørsmål de neste årene. Arbeidet for en slik konvensjon har foregått lenge, og spørsmålet om vold i arbeidslivet skal drøftes på den kommende ILO-konferansen i juni 2018, sier Tinnlund. 
Manuela Tomei, fra ILOs sekretariat, fortalte til konferansen at til nå har 51 regjeringer gitt sine foreløpige vurderinger. Av dem, støtter 38 en konvensjon, mens 13 støtter en rekommandasjon. - Vi er veldig forbauset over at noen av de landene som har kommet lengst når det gjelder lovgivning og strukturer på dette området, ikke støtter en konvensjon, sa Tomei.  
- At kvinner kan ha et trygt arbeid er helt grunnleggende for likestilling, sier Trude Tinnlund.
- Her er det viktig at Norge går foran. Vold mot kvinner i arbeidslivet, er nært knyttet til vold mot kvinner i deres hjem og i samfunnet forøvrig. Dette er et tema som engasjerer kvinner i fagbevegelsen i hele verden. Vi i LO vil aktivt arbeide for at Norge blir et foregangsland i arbeidet for en konvensjon om vold mot kvinner og menn i arbeidslivet i vårt ILO-arbeid de neste årene. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler