Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling - og diskriminering
Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

LO frykter ytterligere svekking av likestillingsombudet

- Vi hadde håpet på en samlokalisering av ombudet og den nye Diskrimineringsnemnda. Hvis disse skilles geografisk, blir det enda viktigere at ombudet ikke svekkes.

- LO er svært bekymret for at regjeringen nå i innspurten før valget skal gjennomføre endringer som vil føre til alvorlig svekkelse, ikke bare av likestillingslovgivningen, men også av og håndhevingsapparatet på likestillings- og diskrimineringsområdet, sier Peggy Hessen Følsvik.

I går/ ble det kjent at Barne- og likestillingsdepartementet vil legge den nye Diskrimineringsnemnda til Bergen. Diskrimineringsnemnda skal ha ansvar for håndheving av blant annet Likestillingsloven, et ansvar som nå ligger hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- LO har tidligere påpekt at vi er bekymret for at denne delingen i ansvarsområder vil svekke Likestillings- og diskrimineringsombudet, som er et av de viktigste virkemidlene vi har i arbeidet for likestilling og mot diskriminering, påpeker Følsvik.

- Hvis man nå mister muligheter til samlokalisering, som kunne bidratt til et fortsatt faglig fellesskap, frykter vi en ytterligere svekking av likestillingsarbeidet. 

Viktig med et sterkt uavhengig ombud
- Nå er det helt avgjørende viktig at regjeringen og Stortinget sikrer et fortsatt sterkt uavhengig ombud. Denne regjeringen har brukt fire år på å sette likestilling i revers. Vi kan ikke akseptere en ytterligere svekking av ombudet som en uavhengig og klar stemme i kampen for likestilling og diskriminering.

Forslaget om omorganisering av håndhevingsapparatet var høring høsten 2016.

LOs høringssvar er her 

Regjeringen har varslet å legge fram en sak om dette til Stortinget i april. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler