Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling
- Vi sier en høyt og klart ja til en sterk og klar likestillingslov! LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik talte på Youngstorget 8. mars.

Heltid må være normen for alle!

- LO har 900 000 medlemmer. Litt over halvparten er kvinner. Vi sier en høyt og klart ja til en sterk og klar likestillingslov. Det sa LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i sin 8. mars-appell til et fullsatt Youngstorget.

Kjære alle sammen!

Målet om arbeid til alle og et trygt og godt arbeidsliv, er grunnpilarer i den norske samfunnsmodellen. Det er også grunnpilarer i arbeidet for likestilling!

For kvinnekampen, særlig fra 70- og 80-tallet og fram til i dag har dette vært grunnleggende:
• At kvinner skal kunne forsørge seg selv!
• At også kvinner skal delta i arbeidslivet – på like vilkår som menn!
• Fordi kvinner er halve befolkningen!
• Fordi vår kompetanse trengs i arbeidslivet!
• Fordi også kvinner må kunne stå på egne bein økonomisk.
Men målet er ikke bare at kvinner skal arbeide. Målet er også et trygt og godt arbeidsliv – og ei lønn å leve av.
Når vi går til kamp mot økt midlertidighet, så er likestilling et viktig argument. Fordi vi vet kvinner er overrepresentert blant de som jobber midlertidig.

Derfor jobber vi for at heltid må være normen for alle!
Fordi vi vet at kvinner er sterkt overrepresentert blant de som jobber deltid.

Og derfor må vi jobbe for arbeidstidsbestemmelser og faglige rettigheter, som gjør det mulig å kombinere hel stilling med omsorgsansvar!

Akkurat nå, har vi en regjering som jobber mot oss. En regjering som vil svekke de arbeidstidsbestemmelsene vi har i loven, og ikke minst som vil svekke arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse når det gjelder arbeidstid.

Men hvis arbeidstiden blir mer ukurant og mer uforutsigbar, da blir det vanskeligere å kombinere arbeid og omsorg.

Når faglige rettigheter svekkes, forverres vilkårene for det gode partssamarbeidet og tryggheten på jobb!

Vi har en drøm! Det skal være like fint å jobbe som å danse! Dessverre, kjære venner – der er mange utfordringer igjen!

En av dem, er seksuell trakassering. I dag la Fafo fram en rapport, om nettopp dette temaet. I denne rapporten, har forskerne kikket nærmere på forholdene på arbeidsplassene til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet og Fagforbundet, nærmere bestemt ansatte i hotell og restaurant og helse- og omsorg.

Hva finner de ut? Én av fem har opplevd seksuell trakassering. Én av fem, folkens! Og når det skjer, er oppfølgingen svært dårlig.

Seksuell trakassering er alltid uakseptabelt. Lovverket er egentlig på plass. Likevel skjer det – i STOR utstrekning i norsk arbeidsliv! Seksuell trakassering på jobb, er et alvorlig HMS-problem.

Derfor må vi nå gjøre en felles jobb, for å bli kvitt dette uvesenet. LO er klar til å bidra!

Kjære venner! Det er mange flotte paroler i dette toget i år! Jeg vil gjerne slå et slag for den som heter: BESKYTT LIKESTILLINGSLOVEN!

Da Stortinget vedtok likestillingsloven i 1978, var Norge et foregangsland! Nå har vi hatt en regjering som snart i fire år, har jobbet for å sette likestilling i revers!

Neste punkt på lista, er å avvikle likestillingsloven og erstatte den med det de så fint kaller en felles likestillings- og diskrimineringslov. En lov som vil svekke alle strukturelle virkemidler.

Samtidig vil de svekke likestillingsombudet! Men dette kan vi altså ikke finne oss i!

I verden anno 2017, trenger vi et Norge som går foran i likestillingskampen!

LO har 900 000 medlemmer. Litt over halvparten er kvinner. Vi sier en høyt og klart JA til en STERK OG KLAR likestillingslov.

GRATULERER MED KVINNEDAGEN og TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler