Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling

Frokostmøter om FNs arbeid med kvinner i økonomi og arbeidsliv

FOKUS inviterer, i samarbeid med LO og Unio, til frokostmøter om kvinner i økonomi og arbeidsliv, lokalt og globalt.

Publisert 12.12.16, endret18.11.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Fokus, LO og Unio inviterer til frokostmøter!

Formålet med møteserien er å mobilisere ideer, forslag og debatt i forkant av FNs årlige sesjon i Kvinnekommisjonen (CSW). I 2017 arrangeres denne konferansen i mars - og hovedtema er kvinner i økonomien og arbeidslivet. 

Frokostmøter i Oslo og Bergen 

  • Bergen 16. desember
  • Oslo 16. februar

I Oslo ble det også arrangert frokostmøte  21. november. 

Her er programmet for møtene

Målgruppene for møtene er sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforeninger, myndigheter, politikere og andre med interesse for FNs lilkestillingsarbeid og de 17 bærekraftsmålene (Agenda 2030). Fokus vil spesielt være Bærekraftsmål nummer 5 om likestilling mellom kjønnene og mål nummer 8 om arbeid for alle. 

Faktaark om FNs arbeid med kvinner i økonomi og arbeidsliv 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler