Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling
Kaia Storvik, Tankesmien Agenda styrte ordet da AP-leder Jonas Gahr Støre, LO-leder Gerd Kristiansen, LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen og leder i APs kvinnenettverk Anniken Huitfeldt møttes til panelsamtale på lunsjmøte i regi av Lo og Arbeiderpartiet 8. mars.

Beskytt likestillingsloven!

- I toget i Oslo i kveld er en hovedparole "Beskytt likestillingsloven" – det blir min parole i år, sa LO-leder Gerd Kristiansen på Arbeiderpartiets og LOs felles lunsjmøte i anledning kvinnedagen 8. mars.

- Forslag til en ny lov som skal avvikle ordningen med egen likestillingslov i Norge er varslet at blir lagt frem i vår. LO har vært mot dette hele veien, og vi har på ingen måte tenkt å gi oss. Målet må være at stortingsflertallet vraker hele forslaget, sa LO-lederen.

LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen understreket betydningen av frontfagsmodellen for å heve kvinners lønn.

- Frontfagsmodellen – som er måten vi gjennomfører lønnsforhandlinger i Norge på, er ekstremt viktig for å fremme arbeid til alle – både kvinner og menn. OG den er viktig for å utjevne lønnsforskjeller GENERELT – og mellom kvinner og menn.

- Kvinner er fortsatt overrepresentert blant de lavest lønte, og underrepresentert blant de høyest lønte. Det er ikke holdbart, sa Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler