Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling
Norges delegasjon på CSW61, her representert ved Kristina Jullum Hagen (NHO), Ragnhild Lied (Unio), Laila Bokhari (UD), Synnøve Konglevoll (LO), Gunn Marit Helgesen (KS)

Anstendig arbeid og kollektive avtaler avgjørende for global likestiling

I den pågående drakampen om sluttdokumentet til den 61. sesjonen til FNs kvinnekommisjon, må Norge være en pådriver for anstendig arbeid, sosial dialog og kollektive avtaler.

- LO og Unio har utarbeidet skriftlige innspill til de norske forhandlerne, der dette er blant temaene som løftes fram, sier spesialrådgiver Synnøve Konglevoll som representerer LO i den norske delegasjonen.

Tema for årets kvinnekommisjon er nettopp arbeid eller "Women's Economic Empowerment in the Changing World og Work". 

- Bare det at arbeid og arbeidsliv er tema for Kvinnekommisjonen er i seg selv positivt. Den internasjonale fagbevegelsen er sterkt til stede her, og en viktig kilde til informasjon om arbeidet med sluttdokumentet. Basert på dette, har vi utarbeidet løpende innspill til den norske delegasjonen, sier Synnøve Konglevoll. 

Lik lønn for arbeid av lik verdi, henvisning til FNs bærekraftmål, støtte til arbeidet med en ILO-konvensjon om vold i arbeidslivet og en rettferdig omlegging til klimavennlig økononomi er andre viktige temaer norsk fagbevegelse har spilt inn. 

Les mer: CSW61 - Commision on the Status of Women

Flere aktuelle saker

Se alle artikler