Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt

Rettferdig skatt

-Troen på at skattekutt til de som har mest, nærmest på en mirakuløs måte skal bidra til at de vanskeligstilte skal få det bedre, er en av de største truslene mot velferdssamfunnet.

Det sa Fagforbundets leder, Mette Nord, på den internasjonale fagforeningskongressen.  Foran 1200 fagforeningstillitsvalgte fra hele verden, advarte hun andre land om å følge den retningen som Norge har gjort de siste årene.

- Dette vil LO i København

-  Den utviklingen vi ser i mange land, hvor arbeidstakerne må betale skatt – mens bedriftene lykkes i arbeidet med å unndra seg beskatning, er en fare for velferden og bidrar til å underminere et bærekraftig demokrati.

Mette Nord understreket betydningen av bedriftsbeskatning og advarte mot en utvikling hvor det er arbeidstakerne alene som må stå for finansieringen av velferden.

- Når jeg blir spurt om hvem som skal betale skatten når robotene kommer, så svarer jeg:  Robotene kan ikke betale skatt, men bedriftene kan!

Dansk LO har lagt frem et forslag til en uttalelse som skal samle internasjonal fagbevegelse i kampen mot internasjonalt skattesnyteri.

Fem konkrete tiltak skal sikre, at en samlet fagbevegelse legger maksimalt press på beslutningstakere både nasjonalt og internasjonalt