Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
LO Stat-leder, Egil Andre Aas på talerstolen under ITUC-kongressen i København. Foto: Magne Svendsen

Nei til atomvåpen

Internasjonal fagbevegelse må arbeide for et forbud mot atomvåpen.

Publisert 03.12.18, endret06.12.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

- Arbeidet for en generell nedrustning har ikke gitt resultater.  Konferansene for nedrustning har ikke ført frem, og i dagens politiske klima vil det trolig gå mange år for å få til nye resultater.  Derfor trenger vi et forbud mot atomvåpen.  Det sa LO Stat-leder, Egil Andre Aas, på ITUC-kongressen.

1200 fagforeningsfolk fra hele verden er samlet på ITUC-kongressen i København for å diskutere felles utfordringer og lage strategier for fremtiden.  Fred og nedrustning står sentralt på kongressen.

Dette vil LO i København

LO har fremmet forslag om at internasjonal fagbevegelse må arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

-  Flere land må ratifisere FN-traktaten om forbud.  Når 50 land har ratifisert traktaten vil den tre i kraft.  Egil Andre Aas og norsk LO vil at internasjonal fagbevegelse skal arbeide for at flere land ratifiserer avtalen.

LO fremmet følgende forslag: «The ITUC expresses its strong support for the UN treaty on the prohibition of Nuclear Weapons and will work towards countries to speed up the ratification process of the nuclear weapon ban treaty».