Forslag til nytt handlingsprogram

En av kongressens viktigste oppgaver er å vedta et nytt handlingsprogram for LO. Her finner du innkomne forslag og et forslag til nytt handlingsprogram fra LOs sekretariat.

De innkomne forslagene er delt inn i tp hefter. 

Del 1 omfatter forslagene som omhandler "Det store bildet" og "å skape".
Del 1:  LOs handlingsprogram Innkomne forslag, nr. 8000–8600

Del 2 omfatter forslagene "å jobbe, å dele, å ta vare på, å organisere og mobilisere og å mestre internasjonaliseringen"
Del 2: LOs handlingsprogram innkomne forslag, nr. 8601–9569

Del 3 inneholder LO-sekretariatets forslag til nytt handlingsprgram.
Del 3: LOs handlingsprogram - Sekretariatets innstilling

Flere aktuelle saker

Se alle artikler