Landsorganisasjonen i Norge

Kultur
Tor Arne Ursin, regissør på Grenland Friteater, får overrekt LOs kulturpris 2013 av Renee Rasmussen. Nå kan du nominere kandidater for prisen for 2014.

LOs kulturpris 2014

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves.

LOs kulturprisen er en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

Kulturprisen er på kr 50 000,- og den utdeles årlig.

Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.

Forslagene behandles av en jury som består av representanter fra LO, AOF og LOs kulturutvlag.  Juryen oppnevnes årlig av LOs kultur utvalg.

LOs sekretariat tildeler kulturprisen i LOs representantskapsmøte våren 2015.

Forslag på kandidater sendes
Landsorganisasjonen i Norge,
Næringspolitisk avdeling
v/Bjørg Stuen, bjorg.stuen@lo.no
Youngsgt 11,
0181 OSLO

Frist: 31. januar 2015.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler