Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

Kultur bidrar til verdiskapning, helse, kompetanse, læring og toleranse. I kampen for velferdssamfunnet, i arbeidet for rettferd, solidaritet, menneskeverd og fred, har kunst og kultur en viktig plass.

LO vil

  • arbeide for å styrke statens økonomiske innsats på kunst- og kulturområdet, og mener at minst 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.
  • arbeide for en styrking av de særskilte kunst- og kulturtilbudene i barnehagene, i skolene, i arbeidslivet og for eldre og funksjonshemmede
  • arbeide for en sterkere satsing på musikk og kulturskolene. Alle barn som ønsker det, bør få gå på kulturskole.

Alle skal ha tilgang til og mulighet for deltakelse i kulturlivet.

Julie Lødrup LO-sekretær