Landsorganisasjonen i Norge

Klimatiltak
Hans-Christian Gabrielsen Foto: Trond Isaksen

Viktig vindsatsing på Fosen

Statkraft har besluttet å investere 11 milliarder kroner i vindkraft i Trøndelag. - En viktig satsing, sier Hans-Christian Gabrielsen. Sammen med TrønderEnergi og Nordic Wind Power har Statkraft besluttet å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Investeringen er på 11 milliarder, og prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

- Det er slike nyheter vi trenger, når investeringene i oljenæringen synker. Det er ekstra gledelig fordi Statkraft tidligere har lagt dette på si, sier 2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Han viser til at prosjektet vil gi flere hundre arbeidsplasser i anleggsperioden, i tillegg til store mengder ny, fornybar energi inn i det norske kraftmarkedet.

I tillegg til milliardinvesteringen fra Statkraft, må Statnett bygge linjekapasitet inn til anlegget, noe som vil øke investeringene ytterligere.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler