Landsorganisasjonen i Norge

Klima
Fra kampanjesiden www.arbeidslivetsklimauke.no Foto: Arbeidslivets Klimauke

Velkommen til klimadugnad!

Trepartssamarbeidet er nøkkelen for å få norske arbeidsplasser med på en grønn omstilling. Gjennom tiltak på den enkelte arbeidsplass kan arbeidslivet bidra til betydelige utslippskutt.

Publisert 12.01.18, endret15.01.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Arbeidslivets Klimauke gjennomføres 15.-21. januar. 

LO har gått sammen med NHO, LO, Virke, Unio, Akademikerne, KS og YS om å ta et ansvar for at Norge når sine klimamål. I dag var det kickoff for klimakampanjen Arbeidslivets klimauke med frokostmøte på Kulturhuset i Oslo. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltok i paneldebatten.

Se opptak av frokostmøtet! 

Les mer om kampanjen Arbeidslivets Klimauke! 

Hva din virksomhet kan gjøre
På kampanjens nettsider finner du forslag til tiltak din virksomhet kan gjennomføre. Vi ønsker å gjøre det lett for din virksomhet å bli mer klimavennlig. Her finner du både inspirasjon og konkrete tips som kan hjelpe virksomheter i gang med klimadugnaden.

Partene i norsk arbeidsliv ønsker å:
• Skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre klimatiltak.
• Øke engasjementet på arbeidsplassene om ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
• Øke kunnskapen og kompetansen i arbeidslivet, slik at ledere og arbeidstakere er bedre rustet til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på egen arbeidsplass og styrke grønn verdiskaping.
• Styrke trepartssamarbeidet om klima og miljø.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler