Landsorganisasjonen i Norge

Klima

Handelen må ta sin del av jobben i det grønne skiftet

- Handelsnæringen er Norges største private arbeidsplass. Det betyr at dette er en bransje som må ta sin del av jobben med å få Norge inn i lavutslippssamfunnet, sa LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen under lanseringen av Veikart for grønn handel 2050 på Samarbeidskonferansen LO-VIRKE.

Publisert 28.09.16, endret29.09.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Last ned presentasjon av Veikart for grønn handel 2050

Last ned Veikart for grønn handel 2050

Veikart for grønn handel 2050 er et samarbeidsprosjekt gjennom Fellestiltakene LO-Virke og ble i dag overlevert til Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

- Miljøpåvirkning og klimautslipp er sentrale tema for både bedriften og de ansatte. LO og Virke har hatt miljøspørsmål på vår felles agenda i flere år. Handelens rolle på veien til et bærekraftig lavutslippssamfunn; som arbeidsplass, innkjøper, leverandør, produsent og utstillingsvindu er det sentrale.

- Nylig ble et 2-årig fellestiltak om miljø og klima i handelen avsluttet, der målet har vært å bidra til reduksjon av klima- og miljøbelastninger, spre kunnskap og ikke minst inspirere til handling. Samarbeidsprosjektet har gitt direkte miljøresultater for deltakerne, og også gitt positive bidrag til samarbeidet og fellesskapet på arbeidsplassen, sa Hans-Christian Gabrielsen under dagens lansering.

Det er utarbeidet en enkel veileder for miljø og klima i handelen, som gir gode tips og råd til hvordan en kan gå fram. 

Last ned Veileder for miljø og klima i handelen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler