Landsorganisasjonen i Norge

Bærekraftig utvikling
Fra V: Finn Aasmund Hobbesland, Kristin Bergersen, Gleny Fosli, Are Tomasgard (styreleder), Andreas Strandskog, Camilla Gramstad, Solfrid Hjøllo, Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder) og Anna Asgard. Per Anker-Nilssen ikke til stedet under fotograferingen.

Ny styreleder i stiftelsen Miljøfyrtårn

I dag ble LO-sekretær Are Tomasgard valgt som ny styreleder i stiftelsen Miljøfyrtårn. - Dette er et verv jeg gleder meg til å ta fatt på. LO er sertifisert Miljøfyrtårn og jeg har selv sett hvilken positiv effekt en slik sertifiseringsordning har, sier den nyvalgte styrelederen.

Stiftelsen ble etablert i 2003, og har sitt utspring som prosjekt i Kristiansand kommune. LO trådte inn i arbeidet med å opprette stiftelsen på et tidlig tidspunkt, og er en av stifterne av Miljøfyrtårn. LO har hatt fast styreplass siden etableringen, og sitter i Miljøfyrtårns styre sammen med Virke, NHO, Bedriftsforbundet, KS, Hordaland Fylkeskommune, Kristiansand Kommune, Oslo Kommune og ansattrepresentanten fra Miljøfyrtårn.

- Dette er en historie å være stolt av. I dag er Miljøfyrtårn Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar, sier Tomasgard.

Hvert tredje år skal virksomheter resertifiseres for å dokumentere at Miljøfyrtårns stadig strengere standarder og krav er overholdt. I år resertifiseres LO for andre gang.

- Det er litt som å gå opp til eksamen. Kontrollene som gjennomføres i forkant av en resertifisering er etter vår erfaring svært grundige, men jeg både håper og tror at vi har gjort jobben i forkant og at vi kommer til å stå med glans, sier Are Tomasgard.

Les mer på www.miljofyrtarn.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler