Landsorganisasjonen i Norge

Klima
Foto: iStock

Ny klimalov

- LO har gjennom mange år med klimadebatt særlig påpekt behovet for en rettferdig omstilling til lavutslippsamfunnet. Det må gjenspeiles i den norske klimaloven, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

LO vedtok i dag sitt høringssvar i saken og støtter i all hovedsak  Klima- og miljødepartementets forslag til ny Klimalov, men foreslår et tillegg i lovforslaget.

- Lovens styrings- og rapporteringsmekanisme må innebærer en rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltakelse fra sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføringen av klimamål fastsatt i loven.

- LO er fornøyd med at departementet foreslår å følge norsk demokratisk tradisjon, og således ikke foreslår å opprette egne uavhengige ekspertutvalg med overordnet mandat og fullmakter i klimapolitikken. LO mener ansvaret hører hjemme hos politikerne, understreker Gabrielsen

Les LOs høringssvar i sin helhet her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler