Landsorganisasjonen i Norge

Arendalsuka

Handel i det grønne skiftet

- Handelsnæringen må ta sin del av jobben med å få Norge inn i lavutslippssamfunnet, sa LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen da han åpnet seminaret Handel i det grønne skiftet under Arendalsuka i dag

- 370.000  jobber i handelsnæringen i Norge, og det betyr at dette er Norges største private arbeidsplass. Det betyr også at dette er en bransje som må ta sin del av jobben med å få Norge inn i lavutslippssamfunnet, sa LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen da han åpnet seminaret Handel i det grønne skiftet under Arendalsuka i dag.

Virke og LO arrangerte felles lunsjseminar under Arendalsuka og temaet var handelsnæringen som ressurs i det grønne skiftet.

Miljøpåvirkning og klimautslipp er sentrale tema for både bedriften og de ansatte. LO og Virke har jobbet sammen om miljøspørsmål i flere år. Nylig ble et 2-årig fellestiltak om miljø og klima i handelen avsluttet, der målet med samarbeidet har vært å bidra til reduksjon av klima- og miljøbelastninger, spre kunnskap og ikke minst inspirere til handling hos medvirkende bedrifter.

- Samarbeidsprosjektet har gitt direkte miljøresultater for deltakerne, og også gitt positive bidrag til samarbeidet og fellesskapet på arbeidsplassen. Det ble laget en enkel veileder for miljø og klima i handelen, som gir gode tips og råd til hvordan en kan gå fram. Den veilederen er det vel verdt å lese, sa Gabrielsen

Last ned Veileder for miljø og klima i handelen.

Under arrangementet fikk en rekke aktører fra handelsnæringen fikk anledning til å fortelle om sine tanker om handelsnæringen som ressurs i det grønne skiftet. Geir Hoff, Clas Ohlson. Kai Gulbrandsen, Princess, Erik Halstensen,  Meny, Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet, Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn og Anita Winsnes, Miljømerking hadde ordet.

Seminaret ble avsluttet med politikerdebatter med med klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), Ola Elvestuen (V), Kjersti Stenseng (Ap), Inger Solberg (Innovasjon Norge), Vibeke Hammer Madsen (Virke) og nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen.

- Ansatte er viktige bidragsytere for å få til miljø- og klimatiltak på arbeidsplassen. Vi vet at de beste resultatene får en når de ansatte medvirker og deltar i hele prosessen fra idé og planlegging til gjennomføring av tiltak på arbeidsplassen , sa Hans-Christian Gabrielsen i debatten.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler