Landsorganisasjonen i Norge

Klima
LOs Hans-Christian Gabrielsen, El & ITs Jan Olav Andersen og Handel og Kontors Christopher Beckham deltar under klimaforhandlingene i Paris. Foto: Trond Isaksen

- Grunn til å feire klimaavtalen

- Klimaavtalen i Paris er bedre enn vi hadde grunn til å håpe på. Nå begynner arbeidet, sier LOs nestleder, Hans-Christian Gabrielsen.

- Etter mange år med klimaforhandlinger er det i dag grunn til å feire at vi har kommet i mål med en bedre avtale enn mange turte håpe på, sier Hans-Christian Gabrielsen, 2. Nestleder i LO.
 
Mens Kyotoprotokollen bare dekket verdens rikeste land, vil Parisavtalen dekke alle verdens land. Der Kyoto-avtalen fra 1997 omfatter vel 10 prosent av verdens utslipp, vil den nye avtalen omfatte nær 100 prosent.
 
- Det er i seg selv historisk. Avtalen er ikke perfekt, men representerer et langt skritt i riktig retning der vi for første gang kan se konturene av en kursendring, sier han.
 
Gabrielsen viser til at den nye klimaavtalen har ambisiøse mål, med finansiering og revisjon hvert femte år.
 
- Men et mål uten en plan forblir bare et ønske. Det er derfor viktig at avtaleteksten nå inneholder tydelige krav til at landene skal oppdatere sine mål og planer gjennom en revisjon. Avtalen er også tydelig på at de enkelte lands klimamål skal bli strammere, sier han.
 
Fagbevegelsen har jobbet aktivt for at rettferdig omstilling skal på plass i avtalen. Det har man maktet, gjennom et konstruktivt internasjonalt samarbeid.
 
- Det er viktig å huske at en klimaavtale ikke bare er en teknisk avtale for å nå et spesifikt mål. Den er også en avtale som omhandler folk. Derfor er det bra at behovet for rettferdig omstilling er en tydelig del av avtalen, sier han og legger til at klimapolitikken må skape flere arbeidsplasser enn den koster, både på kort og lang sikt.
 
- Man skaper ikke entusiasme for omstilling hvis det betyr at jobbene forsvinner, sier Gabrielsen.
 
For Norge krever det et taktskifte i satsingen på teknologiutvikling og markedsstimulering av nye klimaløsninger. Det er avgjørende for konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
 
- Avtalens ambisjoner innebærer at vi raskt må øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering her hjemme med 11 milliarder kr fra dagens nivå innen 2030, sier nestlederen og legger til at hovedtyngden av tiltakene må rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor hvor de største utslippsreduksjonene må finne sted frem mot 2030.
 
Gabrielsen vil også takke LOs delegasjon, som gjennom 14 dager har gjort en viktig og god jobb sammen med internasjonal fagbevegelse under COP21 i Paris

Flere aktuelle saker

Se alle artikler