Landsorganisasjonen i Norge

Framtidens arbeidsliv – kan vi styrke arbeidstakerrettighetene eller må de vike for økt vekst?

-
Oslo Kongressenter, Sal C, Folkets hus

Globaliseringen har åpnet dørene for mer handel og økte investeringer på tvers av landegrensene. Burde ikke dette være udelt positivt? Utviklingen viser dessverre at retten til å organisere seg og streike er i mange land under angrep. LO inviterer til internasjonal konferanse på Folkets Hus.

Dagen starter med paneldebatt om hvilken rolle norske aktører kan spille internasjonalt. Deltakere er Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder, Kristin Skogen Lund, NHO-leder, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og arbeidsminister Anniken Haugli. Marte Gerherdsen fra Tankesmien Agenda er dagens konferansier.

Program for konferansen

Bakgrunn for konferansen
ILO er FNs trepartssamarbeid for utviklingen av standarder og rettigheter i arbeidslivet, og en viktig global aktør for å oppnå sosial rettferdighet. Gjennom snart 100 år har målet vært et trygt og organisert arbeidsliv. Ikke bare er vi langt unna målsettingen. Vi ser flere utviklingstrekk som trekker i feil retning. Frem mot ILOs 100 års jubileum i 2019 skal ILO jobbe med "Future of Work" – en verdenskommisjon hvor over 150 land vil organisere nasjonale diskusjoner. Kristin Skogen Lund, direktør for NHO, er norsk deltaker.

Påmelding Brita Hemer Martin på brita.hemer.martin@lo.no.
Husk å opplys om eventuelle matallergier og matpreferanser i påmeldingen. Det er begrenset med plasser så vær tidlig ute.

Information about the conference in English