Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
- Dutertes politikk har gjort det mer krevende å drive fagforeningsarbeid på Filippinene. Det merker også Sentro, sier 2. nestleder i LO, Roger Heimli (til høyre) under LOs delegasjonsreise til Filippinene.

Vanskelig på Filippinene

Lav organisasjonsgrad og en uforutsigbar president gjør det utfordrende å drive fagforening på Filippinene. - Under fem prosent av arbeidstakere på Filippinene er fagorganisert. Med en så lav organisasjonsgrad er det vanskelig å få gjennomslag, men fagbevegelsen gir seg likevel ikke, sier 2. nestleder i LO, Roger Heimli.

Sammen med en delegasjon fra fire forbund – Fagforbundet, LO Stat, Skolenes landsforbund og Postkom – har han fått se hvor utfordrende det er å drive fagforeningsarbeid på den sørøstasiatiske øynasjonen. LO har samarbeidet med Filippinsk fagbevegelse siden diktatoren Marcos ble styrtet, og har nå et formelt samarbeid med den største hovedsammenslutningen, Sentro, som ble stiftet i 2013.

Tillitsvalgte trues
- Tillitsvalgte kan miste jobben for å organisere på jobben, de ansatte blir truet til ikke å organisere seg. Arbeidsgivere legger alle slags hindringer i veien for at folk skal organisere seg, men likevel gir ikke Sentro opp, legger han til.

- De har modige tillitsvalgte som fortsetter jobben med å organisere, på tross av truslene de mottar fra arbeidsgiverne, forteller  Heimli, som selv møte flere tillitsvalgte som hadde mistet jobben på grunn av fagforeningsarbeid.

Fragmentert
Arbeidslivet på Filippinene er fragmentert, mange jobber i den såkalte uformelle sektoren. Dette er mennesker som gjerne livnærer seg med gatesalg eller annet tilfeldig arbeid.

- Hvordan organiserer man en som går gatelangs og selger vannflasker, eller kjører mopeddrosje? Det er ikke enkelt, og blir ikke enklere av at stadig flere filippinere jobber på korte kontrakter. Det gjør det vanskeligere både å organisere og å forhandle, sier Heimli.

For to år siden tiltrådte president Rodrigo Duterte, blant annet etter et valgkampløfter om å gjøre noe med slike kortsiktige kontrakter. Det har latt vente på seg. Derimot har fagforeninger fått merke at det er tøffere å drive med fagforeningsarbeid på Filippinene.

Rød oktober
Filippinene har hatt en lang konflikt med en kommunistisk gerilja sør i landet, og Duterte har satt i gang en operasjon kalt «Red October», som blant annet går løs på enkelte venstreorienterte fagforeninger.

For folk flest har dessuten hans krig mot narkotika, som så langt har krevd rundt 12000 liv, skapt frykt i dagliglivet.

- Dutertes politikk har gjort det mer krevende å drive fagforeningsarbeid på Filippinene. Det merker også Sentro, avslutter Heimli.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler