Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt

TiSA-avtalen. Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

TiSA står for Trade in Services Agreement og er en avtale om handel med tjenester, som 50 land i verden forhandler om – deriblant Norge. På oppdrag fra LO har forskningsstiftelsen Fafo utarbeidet en ny rapport som redegjør for hva TiSA omfatter og hvilke konsekvenser avtalen kan få for arbeidsmarkedet og velferdsstaten i Norge.

Publisert 11.09.17, endret14.09.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Fra Fafo-rapportens forord:

Helt siden seilskutetiden har Norge vært avhengig av handel over de syv hav. Vi har
en åpen økonomi, med en betydelig utenrikshandel. I dag er det særlig handelen
med tjenester som vokser. Norge har derfor vært aktiv part i forhandlingene om en
ny avtale om handel med tjenester – TiSA.

TiSA-forhandlingene har skapt debatt både i Norge og i andre land. Fafo har
derfor fått i oppdrag fra LO å gjennomgå de dokumentene som ligger til grunn i
TiSA-forhandlingene, og redegjøre for hvordan TiSA er bygget opp, hva avtalen
handler om, og hvilke konsekvenser den kan få for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
i Norge. Denne rapporten er et resultat av dette arbeidet.

Last ned rapporten her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler