LO besøker fagbevegelsen i Oman for å diskutere likestilling - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonale organisasjoner
Leder i fagbevegelsen i Oman Nabhan al Battashi og LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik

LO besøker fagbevegelsen i Oman for å diskutere likestilling

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik besøker denne uken fagbevegelsen i Oman. Fokus for besøket er kvinner og likestilling i arbeidslivet.

Publisert 11.10.17 Av: Olav Andresen

LO møtte denne uken GFOTUs ledelse for å drøfte den politiske og faglige situasjonen i Oman, samt det videre samarbeidet. Peggy Hessen Følsvik deltar på flere av kvinneaktivitetene, arbeidsplassbesøk hvor spesielt migrantarbeidere jobber og vil også møte flere av medlemsforbundene i GFOTU.

LO har samarbeidet med fagorganisasjonen GFOTU siden dannelsen i 2010. Samarbeidet har inkludert erfaringsutveksling innen oljesektoren, organisasjonsutvikling, kvinner, migrantarbeidere og ungdom.

LOs delegasjon består av LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik og LOs Internasjonal avdeling v/ Nina Mjøberg og Nadia Shabana. 

I forrige uke mottok LO studiebesøk fra Oman med fokus på investeringer, inntekter, kontingent, rekruttering og forhandlinger. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler