Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
LO-sekretær Are Tomasgård deltok i et panel sammen med Vibeke Madsen fra Virke, Direktør i Coop, Geir Inge Stokke og Wenche Fone fra Krikens Nødhjelp.

Initiativ for Etisk Handel feiret 15 års jubileum

Grunnlaget for dannelsen av Initiativ for Etisk Handel (IEH) 27. november 2000, var en felles erkjennelse at norske bedrifter og virksomheter som importerer varer fra lavkostland må ta et større ansvar for å hindre uverdige arbeidsforhold i sin leverandørkjede.

Initiativet av IEH til etableringen ble tatt av LO, Kirkens Nødhjelp, Virke og Coop. I dag har IEH over 150 medlemmer i hovedsak bedrifter, men flere LO forbund og YS er aktive i IEHs arbeid. Alle stifterne i tillegg til representanter fra mange av IEHs medlemsbedrifter deltok i feiringen.

Jubileet ble feiret i Oslo med over 120 tilstede. 

Fordi det ikke finnes noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold slik som eks, barnearbeid eller ekstrem bruk av overtid, er arbeidet med etisk handel noe virksomheten selv må ta tak i. IEH tilbyr veiledning og verktøy! Dette er noe av årsaken til at IEH har blitt positivt mottatt av både næringslivet og fagbevegelsen.

Are Tomasgård poengterte i sitt innlegg at:

  • Etableringen av IEH er en historie som vitner om sterkt engasjement, godt samarbeid, stahet og en vilje til å endre ting til det bedre. Erkjennelsen som lå bak, er at etisk og rettferdig handel har kraften i seg til å sørge for utvikling og dermed bidra til å få et mer anstendig internasjonalt arbeidsliv.
  • For LO var det helt naturlig å være med på å etablere Initiativ for Etisk handel. Internasjonalt engasjement og solidaritet har alltid vært en grunnpilar i LOs arbeid. -Global handel har bidratt positivt til å få mange arbeidstakere ut av fattigdom, men selv om det er skapt  millioner av arbeidsplasser i lavkostland vet vi at det er langt igjen til gode, trygge og rettferdige arbeidsforhold i mange av de landene som har opplevd høy økonomisk vekst. Derfor vil LO bidra til at oppslutningen om etisk handel øker. Samspillet mellom arbeidsgivere, sivilsamfunnet er viktig i arbeidet for et sivilisert og anstendig internasjonalt arbeidsliv.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler