Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (andre fra høyre) i panelsamtale om framtidens arbeidsliv på LOs internasjonale konferanse.

Grunnleggende rettigheter under stadig større press

- Det organiserte arbeidslivet baserer seg på grunnleggende rettigheter rotfestet i internasjonale standarder. I dag er dette rettigheter mange av våre kollegaer i andre land i liten eller ingen grad opplever blir respektert, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs internasjonale konferanse om framtidens arbeidsliv.

Retten til å organisere seg, retten til å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår og streikeretten er grunnleggende rettighetene som kommer under stadig større press. Dette er rettigheter forankret i internasjonale organisasjoner som ILO og Europarådet.

- Bare i løpet av de siste fem årene har arbeidstakere i så mange som 89 land opplevd angrep på streikeretten. ILO må hvert år behandle brudd på rettigheter, til tross for at landene det gjelder har ratifisert ILOs konvensjoner. Reglene blir ikke respektert.

LO-lederen understreket at både arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner må ta med seg erfaringene og verdiene fra den nordiske modellen i det internasjonale arbeid.

- Virksomheter som investerer og opererer internasjonalt må respektere grunnleggende rettigheter i alle land de opererer i. Det handler ikke bare om erfaringene fra sosial dialog og trepartssamarbeid, men om verdien av respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

- LO mener at det er viktig at norske aktører på alle nivåer bidrar til å styrke etterlevelsen og respekten for de internasjonale standardene som finnes. Skal vi oppnå FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid må grunnleggende arbeidstakerrettigheter vernes om, styrkes og eksporteres til det globale arbeidslivet.

Les talen i sin helhet

Program for konferansen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler