Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonale organisasjoner

Gratulerte fagbevegelsen i Kasakhstan

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2018 ble i dag delt ut til den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan.

- Gratulerer så mye med denne velfortjente prisen. Det står stor respekt av det arbeidet dere gjør og de store personlige kostnadene dere betaler for å sikre grunnleggende faglige rettigheter i Kasakhstan, sier Hans-Christian Gabrielsen. 

Fagforeningsfolk i Kasakhstan er under sterkt press. Allikevel har prisvinnerne drevet fagorganisering og stått opp for faglige rettigheter til tross for kontinuerlige angrep fra egne myndigheter.

Årets prisvinnere
Prisvinnerne Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov har alle hatt store, personlige kostnader for sitt engasjement. Kharkova har både reiseforbud og lever med ubetalelige bøter. De to sistnevnte sitter fortsatt i fengsel. Myndigheter av den mer autoritære formen kan frykte frie fagforeninger fordi de kan være en politisk og demokratisk kraft og har evnen til å mobilisere.

- Å mobilisere arbeidere kan ha økonomisk kraft. Vi har sett gjentatte ganger at streiker og arbeidsstans kan svekke myndighetenes inntektsgrunnlag. Målet til internasjonal fagbevegelse må være iverksetting og etterlevelse av menneskerettigheter og
faglige rettigheter i alle land. Fagbevegelsen er internasjonal og er tuftet på samarbeid og solidaritet.

- Når en fagbevegelse opplever problemer kan dette tas opp av fagforeninger i andre land som kan legge press på sine myndigheter og næringsliv. På den måten kan det skapes
oppmerksomhet langt utover egne landegrenser og det kan få både politiske og økonomiske konsekvenser.

Norske myndigheter må sette anstendig arbeid i førersetet
LO mener det er viktig at norske myndigheter setter anstendig arbeid i førersetet både når det gjelder utenrikspolitikk, bistand, handel og næringspolitikk utenfor Norges grenser.

- Norge må bidra til å styrke multilaterale organisasjoner som ILO. ILO er det verktøyet vi har globalt for å sette standarder og for å sette fokus på land som ikke respekterer disse, poengterer LO-lederen.

Les også: Årets prisvinnere 
Les også: Tidligere prisvinnere

Flere aktuelle saker

Se alle artikler