Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt

Fotball-VM 2018: LOs samarbeidspartner BWI kritiske til FIFAs arbeidstilsyn i Russland

BWI (Building and Wood Workers' International) er svært kritiske til FIFAs håndtering av klager og bekymringsmeldinger angående forholdene på byggeplassene, hvor 21 bygningsarbeidere døde under konstruksjonen av fotballstadioner.

BWI lanserte i forbindelse med fotball-VM i Russland i 2018, en rapport over deres funn i tidsrommet 2016-2018. Rapporten forteller at det var over 10.000 arbeidere ansatt på byggeplasser som forberedelse til fotball-VM i Russland 2018. Av disse var omtrent 60 prosent var migrantarbeidere.

FIFA hadde innført et eget inspeksjonssystem av byggeplassene i samarbeid med en lokal organisasjon, men BWI beskriver dette som svært begrenset.

Som et ledd i en samarbeidsavtale, undertegnet i august 2016, deltok BWI, RBWU (russisk bygningsarbeiderforbund) og arbeidsmiljøeksperter fra BWIs datterselskaper fra Finland og Sverige i 35 felles inspeksjonsbesøk på åtte av de ti stadionene under bygging eller renovering.

Hver stadion ble besøkt minst to ganger og i noen tilfeller ved fem anledninger. Basert på erfaringene fra det russiske bygningsarbeidforbundet (RBWU) og de felles inspeksjonsbesøkene i perioden oktober 2016 til mars 2018 identifiserte BWI-rapporten en liste over feil i arbeidstakerrettighetene på byggeplassene.

Disse inkluderte:

  • misbruk av rekrutteringspraksis for migrantarbeidere
  • mangel på ordinære arbeidskontrakter
  • mangel på ordinære og anstendige lønninger ved at det ble gitt bonusutbetalinger i stedet for lønn gjennom et åpent lønnsystem
  • alvorlige brudd på HMS-regelverket, som setter arbeidstakere i fare, med brudd på krav til arbeid i ekstremt kaldt vær

BWIs generalsekretær Ambet Yuson er klar i sin tale: "21 arbeidere døde under forberedelsene til 2018 FIFA World Cup Russland. De fleste av disse tragiske dødsfallene var på grunn av fall fra høyder eller på grunn av tungt utstyr som falt ned på arbeiderne. Disse tragediene kunne ha blitt avverget dersom HMS-regelverket ble håndhevet."

I tillegg ble Nord-Koreanske migrantarbeidere avdekket å jobbe under slavelignende forhold, utsendt med trusler mot familien hvis de flyktet eller nektet.

BWI-rapporten inneholder et sett med anbefalinger til FIFA om hvordan de skal gjennomføre deres menneskerettighetsforpliktelser effektivt. Disse inkluderer nye obligatoriske bestemmelser om overholdelse av nasjonale og internasjonale arbeidsstandarder i anbudsrunder; og i tekniske spesifikasjoner for VM-stadioner og tilhørende infrastruktur. Anbefalingene inkluderer forpliktelser om rekruttering og ansettelse av migrerende arbeidstakere som er mest utsatt for misbruk.

Rapporten anbefaler videre at FIFA arbeider med BWI for å etablere en modelltekst for omfanget og innholdet i fremtidige samarbeidsavtaler og felles inspeksjonsmekanismer. BWI oppfordrer FIFA til å vedta en politikk og tiltak for å sikre nulltoleranse for dødsulykker.

LO arrangerer konferanse

LO arrangerer 12. oktober kl. 0830-1230 en konferanse om fotball-VM og FIFA "Fra Russland til Qatar". Hva vi har å lære av de erfaringene som er gjort, og hvordan kan vi hindre flere ulykker og dødsfall på byggeplassene?


Kom og hør BWIs globale sportsdirektør, Jin-Sook Lee, fortelle om egne erfaring og anbefalinger for arbeidet fremover, sammen med en av ILOs fremste eksperter på tvangsarbeid og nå leder av ILOs Qatar-kontor, Houtan Homayounpour.

Program og påmelding!

BWIs rapport: https://www.bwint.org/cms/news-72/new-report-fifas-foul-play-at-the-2018-world-cup-russia-1084

Flere aktuelle saker

Se alle artikler